Home

Specializarea inteligentă

Specializarea Inteligentă În percepţia comună inovarea este asociată cu progresul tehnologic, care a fost de-a lungul vremii motorul dezvoltării societăţii. Inovarea ca și concept răspunde nevoii permanente de înnoire, de transformare, de schimbare, de modernizare SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special prin Obiectivului de.

Specializarea inteligentă urmărește să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă în Europa, permițând fiecărei regiuni/țări să-și identifice și să-și dezvolte propriile avantaje competitive. Două elemente sunt definitorii pentru această politică Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est. Astfel, documentul sus-menționat cuprinde un număr de 11 studii de caz referitoare la strategii regionale de specializare inteligentă din Belgia, Spania, Austria, Suedia, Germania, Marea Britanie, Finlanda, Polonia, Olanda, Franța și Italia, clasificate de o manieră obiectiv CDI pentru specializarea inteligentă, astfel încât fondurile structurale să poată fi folosite mai eficient și să fie realizate sinergii între politicile comunitare, naţionale şi regionale Se bazează pe punerea în valoare a caracteristicilor şi atuurilor unice și evidenţierea avantajelor competitive ale fiecărei regiun

Specializarea inteligentă regională este un concept promovat de Comisia Europeană odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020, pentru a răspunde nevoii de a fundamenta mai bine investițiile prin politica de coeziune a UE în cercetare, dezvoltare și inovare. CE a recomandat autorităților naționale și regionale din Europa să elaboreze.

Tehnologiile avansate și specializarea inteligentă. Termenul tehnologii avansate a apărut recent în legătură cu ședința Guvernului din 7 mai a.c. Se menționează faptul că a fost aprobat Memorandumul cu tema Stabilirea unor măsuri în scopul realizării obiectivelor naționale în domeniul tehnologiilor avansate Specializarea inteligentă ca proces Specializarea inteligentă reprezintă stindardul politicii industriale europene. Redusă la esențe, specializarea inteligentă vizează concentrarea resurselor financiare și a altor mecanisme de sprijin într-un număr limitat de domenii prioritare în car Specializarea inteligentă la nivel regional este un concept promovat de omisia Europeană odată cu adoptarea Strategiei Europa 2020 , pentru a răspunde nevoii de a fundamenta mai bine investiţiile în cercetare, dezvoltare şi inovare realizate prin politica de coeziune a UE Informație generală. Specializarea Inteligentă în condițiile Republicii Moldova. Procesul de Descoperire Antreprenorială (EDP

Specializarea Inteligentă - ADRS

Specializare inteligentă - ADR Nord-Ves

  1. Specializarea Inteligentă în condițiile Republicii Moldova Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 (adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.381/2019) își propune preluarea și transpunerea principiilor specializării inteligente
  2. ‣ Strengthening Innovation in Europe's Regions #SmartRegions SMART SPECIALISATION Regional and Urban Policy Smart specialisation is an innovative approach that aims to boost growth and jobs in Europe, b
  3. pentru specializarea inteligentă, astfel încât fondurile structurale să poată fi folosite mai eficient și să fie realizate sinergii între politicile comunitare, naţionale şi regionale Se bazează pe punerea în valoare a caracteristicilor şi atuurilor unice și evidenţierea avantajelor competitive ale fiecărei regiun
  4. specializarea inteligentă presupune un proces de dezvoltarea unei viziuni, identificarea avantajelor competitive, stabilirea priorităţilor strategice, pentru a maximiza potenţialul de dezvoltare bazată pe cunoaștere din orice regiune, mai puţin dezvoltată sau mai puţin dezvoltată, high-tech sau low-tech
  5. Acest decalaj a însemnat o pierdere de oportunitate. Pentru perioada următoare, 2021-2027, specializarea inteligentă va avea o strategie proprie, ce va integra atât componenta regională, cât și cea națională, complementar și sinergic cu strategia de cercetare, dezvoltare și inovare
  6. PENTRU SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ (RIS3) POLITICA DE COEZIUNE 2014-2020 Noile norme și noua legislaţie care reglementează următoarea rundă de investiţii din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 au fost aprobate de Consiliul Uniunii Europene în luna decembrie 2013
  7. Tabel 1. 1.3 . Acțiunile sprijinite . și activități. Proiectul tehnologic inovativ din cadrul a. cțiun. ii. 1.2.1 . are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese sau tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite, în.

Proiect european de 6,8 mil. euro pentru înfiinţarea unui parc ştiinţific şi tehnologic la Oradea. Autor: Laurentiu Cotu. 23.09.2020, 17:34 194. Consiliul Judeţean Bihor în parteneriat cu Universitatea Oradea şi cu Parcuri Industriale Bihor SA au accesat un proiect european de aproximativ 33 mil. lei (6,8 mil. euro) pentru realizarea. Specializarea inteligentă este cea care crează avantaje competitive prin dezvoltarea acelor elemente care sunt generate prin inovare și corelate cu ceea ce este util, care țin cont de evoluția pieței, de necesitatea adaptării și de modernizării continue a economiei prin adaptarea noilor tehnologii sau prin schimbări radicale tehnologice

SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ Infrastructura pentru facilitarea comerţului exterior, a transportului şi logisticii Principalele provocări şi oportunităţi Martie 2013 Raport intermediar . 2 | P a g i n a Cuprin Consiliul Judeţean Bihor în parteneriat cu Universitatea Oradea şi cu Parcuri Industriale Bihor SA au accesat un proiect european de aproximativ 33 mil. lei (6,8 mil. euro) pentru realizarea unui parc ştiinţific şi tehnologic la Oradea. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest ! Proiect!cofinanţat!din!Fondul!European!de!Dezvoltare!Regională!prin! PROGRAMUL!OPERAŢIONAL!ASISTENŢĂ!TEHNICĂ!2007J2013

Specializarea inteligentă este definită drept proces de transformare economică bazat pe identificarea domeniilor, în care o regiune sau țară poate beneficia din specializarea inovării și cercetării. Comisia Europeană a lansat, pentru toate regiunile, provocarea de a elabora și implementa propriile strategii pentru specializare. Specializarea inteligentă - nou demers de politică regională. Specializarea inteligentă in regiunea Sud Muntenia. A 7-a Conferință Internațională - DEZVOLTAREA REGIONALĂ ȘI DISPARITĂȚILE TERITORIALE. Cluj, 15 - 16 octombrie 2016. Gilda NICULESCU - Șef serviciu Dezvoltare . Cu gândul în viitor, acționăm în prezent Specializarea inteligentă, totodată, este văzută ca un instrument prin care sunt adresate cele 7 provocări societale Europene identificate în următoarele domenii: sănătate, schimbări demografice şi bunăstare mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrat

Strategia De Specializare Inteligentă 2021-2027 Adr

Oportunitățile pentru organizarea de noi inițiative regionale relevante cu privire la specializarea inteligentă în Republica Moldova și introducerea acestei abordări în documentele strategice vor fi utilizate în cursul anului 2021, când de exemplu, in Regiunea de Dezvoltare Nord va începe elaborarea Programului Operațional Regional. Asociatia Obsteasc ă Pro Cooperare Regională în parteneriat cu Fundația Internațională pentru Dezvoltare Rurală din Belarus și Organizația regională a Uniunii profesionale a antreprenorilor din Ucraina în perioada iunie 2020 - februarie 2021 a implementat proiectul Laboratoare naționale inteligente - promovarea abordării de. Specializarea inteligentă a fost concepută în cadrul politicii de coeziune a Comisiei Europene.Mai exact este o abordare care se caracterizează prin identificarea domeniilor strategice de intervenție bazată atât pe analiza potențialului și potențialul economiei, cât și pe un proces de descoperire antreprenorială cu implicare a părților interesate Sprijin pentru pregătirea proiectelor mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 - 2020 contractul de.

Specializarea Inteligentă sau RIS3 (Strategii de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă) reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanțarea cu precădere a cercetării și inovării. Aceasta implică un proces de dezvoltare a unei viziuni, identificarea domeniilor bazate pe cel mai mare. Specializarea Inteligentă în condițiile Republicii Moldova. Procesul de Descoperire Antreprenorială (EDP) Rapoarte pe domenii ale atelierelor de descoperire antreprenorială. Publicații de referință Specializarea inteligentă se bazează pe un proces de descoperire antreprenorială, respectiv de identificare a unor domenii în care o regiune excelează sau are potențialul de a excela în viitor. Conceptul de specializare inteligentăla nivel regional (RIS3) are rolul de a ofer

Specializarea inteligentă reprezintă o strategie inovatoare de transformare economică la nivel regional şi, la momentul actual, aceasta este o componentă-cheie a efor - turilor Europei de sprijinire a regiunilor sale în vederea găsirii unei ieşiri din recesiune Specializarea inteligentă reprezintă un instrument de politici, introdus de Comisia Europeană încă din 2010 odată cu reformarea Politicii de Coeziune, care a devenit acum o realitate în regiunile europene prin efortul colaborativ al autorităţilor publice, al mediului de afaceri, a lumii academic

ADRSE | Dezvoltare Regionala

Strategia De Specializare Inteligentă a Regiunii De

Ediţia de iarnă 2012 a revistei Panorama, cu titlul Specializarea inteligentă, este disponibilă acum online. Piesa de rezistenţă a revistei este un articol de 6 pagini pe tema strategiilor în materie de specializare inteligentă având rolul de motoare ale creşterii economice regionale, care analizează definiţiile şi posibilităţile referitoare la specializarea inteligentă. SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ1 Evaluarea rezultatelor comer complementar care se va axa pe strategiile de specializare inteligentă și studiile de caz sectoriale. 2. Stimularea legăturii între furnizorii interni și comercianții cu ridicata/ en gros. Aces SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice investiționale al Specializarea inteligentă se referă la identificarea caracteristicilor unice și a activelor fiecărui teritoriu, subliniind avantajele competitive ale fiecărei regiuni, precum și la cooperarea dintre actorii cheie la nivel regional și utilizarea eficientă a resurselor în vedere Specializarea inteligentă este un concept relativ nou, promovat de Comisia Europeană, pentru a răspunde nevoii de fundamentare a investițiilor în cercetare, dezvoltare şi inovare, realizate prin politica de coeziune a Uniunii Europene. Acest concept a apărut ca urmare a adoptării Strategiei Europa 2020

Tehnologiile avansate si specializarea inteligent

Specializarea inteligentă este un element-cheie al politicii de coeziune a Uniunii Europene. De asemenea, specializarea inteligentă constituie o prioritate al noului Program-cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare - Orizont Europa (2021-2027). Or, una din preocupări în cadrul acestui program, constituit din 3 piloni, este. Specializarea inteligentă, prin care cercetarea şi inovarea sunt puse în serviciul creşterii competitivităţii economice, va influenţa în jur de 30-35% din fondurile structurale în următorul ciclu financiar, 2021-2027, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Curaj, directorul general al Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării. SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ Evaluare Teritorială: Profil, Performanță și Vectori de Creștere în Regiunea de Vest Martie 2013 Raport Intermediar . i Cuprin Procesul de specializare inteligentă la nivelul regiunii Sud-Muntenia nu poate fi decuplat de transformarea digitală a regiunii. În fapt, specializarea inteligentă presupune o accelerare a digitalizării. Clusterelor le revine un rol important în accelerarea acestui proces

Specializarea inteligentă în propunerile de programe operaționale Programul Operațional de Sănătate 1. Dezvoltarea capacității de cercetare / inovare și adoptarea sistemelor SMART în sănătate - programe pentru soluții SMART, cercetare medicală, programe pentru cercetar Specializarea inteligentă este o abordare pe care Comisia Europeană o consolidează în cadrul programelor politicii sale de coeziune. În Uniunea Europeană, elaborarea de strategii în materie de cercetare şi inovare bazate pe conceptul de specializare inteligentă este una dintre condiţiile esenţiale pentru accesarea fondurilor. Specializarea inteligentă presupune identificarea atuurilor fiecărei regiuni, evidențierea avantajelor competitive, precum și implicarea actorilor cheie în jurul unei viziuni unice. REPUBLICA MOLDOVA s-a angajat să adopte strategia inteligentă până în 2020 cu suportul tehnic din partea Comisiei Europene. În prezent, Platforma S3. referitoare la tema specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (2013/2094(INI)) Parlamentul European, - având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special titlurile XVII, XVIII și XIX 1.4. Strategia Regională de Inovare Regiunea Vest 2009-2013. În anul 2004, ADR Vest a realizat Strategia Regională de Inovare, cu finanţare de la Uniunea Europeană. Până în prezent, această iniţiativă strategică a condus la materializarea de proiecte pilot, cum ar fi Tehimpuls - Centrul Regional pentru Inovare şi Transfer.

Concentrarea tematică pe specializarea inteligentă este de 35%. Imaginați-vă că, la bugetul propus de Comisia Europeană, din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), 35% înseamnă aproape 6 miliarde de euro. Acești bani pot fi accesați ușor Gilda Niculescu a susţinut o prezentare ce a avut ca temă Specializarea inteligentă - demers nou de politică regională, Specializarea inteligentă în regiunea Sud Muntenia. Lucrarea a vizat noua abordare a politicii de dezvoltare regională, care a fost adoptată de Comisia Europeană în cadrul perioadei de programare 2014 - 2020

În data de 13 martie 2020, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova a avut loc simpozionul Specializarea inteligentă și digitalizarea în regiunea Sud-Muntenia. Opțiuni și oportunități de finanțare. Rolul clusterelor și al centrelor de digitalizare, organizat de Wallachia Hub - Consorțiul clusterelor din regiunea Sud-Muntenia - împreună cu reprezentanți ai. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest ! Proiect!cofinanţat!din!Fondul!European!deDezvoltareRegionalăprin! PROGRAMUL!OPERAŢIONAL!ASISTENŢĂ!TEHNICĂ!2007J2013 Cred în crearea unui ecosistem care creează legături între cercetare, piața muncii și economie, de aceea încurajez specializarea inteligentă a regiunilor. În calitate de coordonator al acțiunilor pentru Președinția României la Consiliul Europei, voi iniția o serie de acțiuni în anul 2018, care au drept scop apropierea.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Guvernul

În data de 17 Mai în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), în contextul urmăririi parcursului de integrare în Spațiul European de Cercetare, a avut loc masa rotundă cu genericul Consolidarea capacităților privind cartografierea prioritară și procesul de descoperire a antreprenorialului pentru o specializare inteligentă promovează specializarea inteligentă, cu scopul de a transforma industriile creative - unul dintre avantajele competitive noi - și serviciile cu grad ridicat de cunoștințe mai competitive și mai angajate în schimbarea social Specializarea inteligentă a fost introdusă în toate programele de politică regională în 2014. Ea a îmbunătățit modul în care regiunile își concep strategiile privind inovarea, prin implicarea strânsă a întreprinderilor și a cercetătorilor. Proiectele pilot se bazează pe această experiență pozitivă inteligentă, care vizează pregătirea perioadei de programare 2021-2027, contribuind la elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI) pentru perioada 2021-2027. Alinierea la conceptul de specializare inteligenta a fost un proces complex, initiat in anul 2013, ce a parcurs mai multe etape

O strategie națională de specializare inteligentă ar putea

prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau î Inițiativa Calea către excelență a fost lansată în 2014, în parteneriat cu Parlamentul European, în momentul în care specializarea inteligentă a devenit o cerință în conformitate cu normele politicii de coeziune. Ea a fost reînnoită în fiecare an, prin diferite programe și priorități de lucru ORDIN 4003 26/10/2020 - Portal Legislativ. ORDIN nr. 4.003 din 26 octombrie 2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020. EMITENT Specializarea inteligentă se referă la o nouă generaţie de politici în materie de cercetare şi inovare care merg dincolo de investiţiile în cercetare şi dezvoltare şi de consolidarea capacităţii generale de inovare. Specializarea inteligentă este o abordare pe care Comisia Europeană o consolidează î Specializarea inteligentă a fost introdusă în toate programele de politică regională în 2014. Ea a îmbunătățit modul în care regiunile își concep strategiile privind inovarea, prin implicarea strânsă a companiilor și cercetătorilor

uefiscdi.gov.ro :: Știr

specializare inteligentă IDS

Ca nou şi inovativ concept de politică a inovării, specializarea inteligentă accentuează un principiu de prioritizare într-o logică verticală (c are să favorizeze anumite tehnologii, domenii, firme) şi dezvoltă o metodă de identificare a ariilor intenţionate pentru intervenţia de politică a inovării • Specializarea inteligentă, Routledge, 2015. Cluj-Napoca 28 iunie 2017 În cadrul EPFL, Prof. dr. Dominique Foray predă la nivel de licență Economia Cunoașterii, la masterat Politica tehnologică și schimbările climatice și Economia inovației în sectorul biomedical, iar la nivel de doctorat,.

Strategia de Specializare Inteligentă RIS 3 S-V Oltenia

Activitate 12. Ateliere de lucru de învățare mutuală privind specializarea inteligentă. Activitate 13. Organizarea a 4 module de curs pe teme specifice de interes, pentru angajații MCI asociat implementării sistemului de managementul calității. Rezultatele preconizate ale proiectului: RP1 deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilo Tematici de mare actualitate din domeniul medico-farmaceutic vor fi dezbătute de speakeri de renume în domeniul farmaceutic, timp de patru zile, la cea de-a 17-a ediție a Congresului Naţional de Farmacie din România 2018 (CNFR 2018) - Farmacia secolului XXI - Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială, la care sunt așteptați peste 2.000 de participanți Agenţia de Dezvoltare Regională Sud comunică despre o sesiune de informare privind specializarea inteligentă a regiunilor. În cadrul activității, participanții vor primi informații cu privire la conceptul de specializare inteligentă, procesul de elaborare a strategiei de specializare inteligentă (S3), cartografierea rezultatelor potențialului economic, științific și inovațional.

Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare stă la baza strategiei Uniunii Europene de a deveni cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere. Specializarea inteligentă este o abordare strategică a dezvoltării economice prin sprijin specific pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) specializarea inteligentă; Last Update: 2017-04-07 Usage Frequency: 1 Quality Acestea au fost recunoscute ca făcând parte din topul national al profesioniştilor prin acordarea Diplomei de excelenţă în cadrul Congresului Naţional de Farmacie, editia a XVII-a intitulat: Farmacia secolului XXI-Ȋntre specializarea inteligentă şi responsabilitatea socială, desfăşurat în Bucureşti între 26 şi 29 septembrie 2018

ANELIS PLUS 2020. Prezentare POC 2014-2020. Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014 - 2020 susține investiții care au scopul de a răspunde nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește, atât sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI. STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027 (RIS3 BI) Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a publicat spre consultare publică varianta consolidată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027, rezultatul unui proces demarat în luna ianuarie 2019 și susținut de un număr important de actori regionali. Dezvoltarea Regională cu resurse europene implică îmbunătățirea infrastructurii și specializarea inteligentă. În cadrul lucrărilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, din cel de-al treilea trimestru al acestui an, desfășurate ieri în municipiul Sfântu Gheorghe a fost analizat stadiul de implementare a.

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.060 din 11 noiembrie 2020, Ordinul nr. 4.003/2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă. Se vor menționa recomandările din documente privind cercetarea și specializarea inteligentă pentru perioada de programare 2021-2027 și Planului de redresare pentru Europa și documentele subsecvente acestuia la a căror realizare contribuie IC în cauză și cum, precum și regiunea și domeniile de specializare inteligentă la care. Abstract: O componentă-cheie a eforturilor de sprijinire a mediului economic în vederea identificării unor soluții de contracarare a efectelor unei situații potențatoare de generare a unei recesiuni economice o reprezintă specializarea inteligentă - o strategie inovatoare de transformare economică la nivel regional și local - să reformeze sistemele de cercetare-dezvoltare și inovare de la nivel național (și regional) pentru a promova excelența și specializarea inteligentă, să consolideze cooperarea între universități, mediul de cercetare și întreprinderi, să pună în aplicare programe comune și să întărească cooperarea transfrontalieră în.

Video: Regiunea de vest a României intensifică competitivitatea

Regiuni Digitale, un nou proiect implementat de ADR VestAcțiune de ecologizare a spațiilor verzi în ComunaRetrospectiva 2020 - ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITASFOTO

Sprijin pentru pregătirea proiectelor mature de specializare inteligentă pentru perioada 2021-2027 la nivelul regiunii Nord-Est. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014 - 2020 contractul. European Commission - Press Release details page - Europeană - Comunicat de presă Comisia Bruxelles, 18 iulie 2017 Comisia ia măsuri pentru a ajuta regiunile să dezvolte economii reziliente în era globalizării Globalizarea a adus beneficii enorme economiilor mai puțin dezvoltate din întreaga lume și oportunități multiple pentru europeni, dar, în timp ce beneficiile globalizării se. I. Secțiune Specială: Strategii și politici de dezvoltare regională - Specializarea inteligentă, în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-1630 II. Modelarea sistemelor informatice pentru afaceri III. Problemele actuale ale contabilităţii şi auditului financiar IV. Rolul și funcţiile finanţelor publice şi privat European Commission - Press Release details page - Europeană - Comunicat de presă Comisia Bruxelles, 7 decembrie 2017 Comisia anunță astăzi parteneriatele interregionale care vor beneficia de un sprijin adaptat în cadrul unei noi acțiuni-pilot finanțate de UE pentru proiecte inovatoare. Scopul acestei acțiuni-pilot este de a ajuta aceste parteneriate să își dezvolte proiectele în. POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 acoperă domenii diverse precum inovarea, specializarea inteligentă, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea, infrastructura educațională, turism și.