Home

Transmiterea datelor cu caracter personal

Cuprins 1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal 2. Datele cu caracter personal prelucrate 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 4. Drepturile persoanelor vizate şi exercitarea acestora 4.1. Dreptul la informare 4.2. Dreptul de acces la date 4.3. Dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere) 4.4. Dreptul de opoziție (retragere consimțământ. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal se aplică în cazul transmiterii către un alt stat, pe orice suport sau mijloc, a datelor cu caracter personal care constituie obiectul prelucrărilor sau care sunt colectate în scopul de a fi supuse prelucrării

Prin Hotararea pronuntata la 01 octombrie 2015 in cauza C-201/14, CJUE a solutionat cererea de decizie preliminara privind interpretarea art. 124 TFUE, precum si a art. 10, art. 11 si art. 13 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera. preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, emite următoarea DECIZIE Art. 1 (1) Reprezintă operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 677/2001, modificată şi completată, colectarea, transmiterea, utilizarea, înregistrarea, stocarea sau dezvăluirea datelor, precum şi.

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor și coronavirusul. RGPD stabilește cerințele detaliate pentru companii și organizații în ceea ce privește colectarea, stocarea și gestionarea datelor cu caracter personal. Se aplică atât în cazul organizațiilor europene care prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor din UE. (În acest caz, cele 28. Transmiterea fotografiilor copiilor și protecția datelor cu caracter personal. De la protecția datelor la nivel intern și până la protecția în sfera internațională, drepturile copiilor necesită protecție fundamentată în societatea modernă. Într-o continuă evoluție, drepturile se conturează și se armonizează odată cu. prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaș ție a acestor date (JO 1995, L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10), versiune consolidată la 20.11.2003, abrogată începând cu data de 25 mai 2018 (a se vedea nota de subsol 5) Consecintele dezvaluirii datelor cu caracter personal. MCP avocati Consultanta si asistenta juridica in protectia, prelucrarea si circulatia datelor persoane, Se produce o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal atunci cand exista o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor cu. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental în Uniunea Europeană (art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene), de aceea sancțiunile pentru divulgarea datelor cu caracter personal pot atinge cote destul de ridicate.Cei care divulgă, fără acord sau fără alt un temei legal, date cu caracter personal ale altor persoane pot răspunde civil.

J23/465/03.02.2020, având CUI 42825941, în calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită în continuare Societatea sau Operatorul), respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - transmiterea datelor cu caracter personal prin intermediul e-mail-ului sǎ se facă folosind exclusiv adresa de e-mail alocată de către Universitatea din Bucureşti și nu prin intermediul unor adrese de e-mail personale Transmiterea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare ale certSIGN . Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite: dumneavoastră pentru exercitarea drepturilor pe care le aveți în conformitate cu GDPR, acționarilor societății, auditorilor, organismului de supraveghere conform legislației.

Practica judiciara. Transmiterea transfrontaliera a ..

SC BIOCOMP SRL, cu sediul în Bd. Chimiei Nr. 12, Loc. Iași, Jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1532/1991, având CUI RO1973703, e-mail office@biocomp.ro, în calitate de Operator de date cu caracter personal, respectă întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu platforma E-learning sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul. Prelucrarea datelor cu caracter personal INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentul UE 2016/679. Scopul acestei informari este de a descrie modul in care Evergent Investments SA (Evergent Investments sau Societatea), trateaza datele dumneavoastra personale 1. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental smartPVC, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor sau GDPR), precum si cu orice alta.

Transmiterea datelor cu caracter personal pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare ale certSIGN. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite: persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor acestora, auditorilor, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile serviciului furnizat, autorităților și. (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetățenilor. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității Colectarea, prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal în timpul comenzilor efectuate. În timpul comenzii, colectăm și procesăm datele dvs. personale numai în scopul îndeplinirii și procesării comenzii dvs., precum și pentru ceea ce este necesar pentru procesarea cererii dumneavoastră. Furnizarea datelor este necesară. Politica de protectie a datelor cu caracter personal. 1. Informatii Generale. Introducere. Toate companiile, organizatii non-profit sau care ofera bunuri si servicii in UE sau care colecteaza si analizeaza date cu privire la rezidentii UE, trebuie sa protejeze datele personale, prelucrate sau stocate. Prezentam in continuare informari cu. Această notă de informare vă oferă informații detaliate referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Impetum Group, o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Bucureşti Sectorul 2, Strada Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, modulul 9, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu n

F226/ed3/09.2019 Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Societatea ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în Bucureşti, Bdul Carol I nr. 31-33, sector 2, Cod 020912, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/304/1991, Cod Uni Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Modificări ale documentului. Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.karcher.ro și vă vom anunța Te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale. În plus, ai dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; e-mail: anspdcp. Prezentul regulament prevede prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către terți în cazul tranzacțiilor suspecte. This Regulation requires the processing of personal data and their further disclosure to third parties in case of suspicious transactions NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Aceasta notificare privind protectia datelor (denumita, in continuare, Notificare) stabileste situatiile in care Policolor SA, cu sediul social in Bucuresti, Bd.Timisoara, nr. 98, sector 6, Romania, cod postal 061334 (denumita, in continuare, Societatea sau Noi) poate colecta, utiliza, prelua in alt mod datele.

Noi amenzi privind protectia datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt definite în art. 4 par.(1) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată. date cu caracter personal operator de date cu caracter personal angajatori. Toți angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal, potrivit legii. Iar aici ne referim atât la cei din mediul public, cât și din mediul privat, inclusiv la persoanele fizice autorizate (PFA), la întreprinderile individuale (II) și la orice. Transmiterea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare ale certSIGN . Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite: dumneavoastră pentru exercitarea drepturilor pe care le aveți în conformitate cu GDPR, acționarilor societății, auditorilor, organismului de supraveghere conform legislației.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt autoritatile sau institutiile publice, pentru o parte din categoriile de date, impuse de lege, precum si persoane juridice private, colaboratori ai BTM-Asig Online SRL, care ne-au furnizat asigurari suficiente ca respecta prevederile Regulamentului 679/2016 privind Protectia Datelor cu Caracter. Prelucrarea datelor cu caracter personal în accepțiunea Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale - GDPR (General Data Protection Regulation) devine aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi completată cu cele ale art. 11 din Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/201

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor ..

Este adevarat ca potrivit legislatiei anterioare, respectiv potrivit Legii nr. 677/2001 - act iesit din vigoare la 25 mai 2018, exista obligatia operatorilor de date cu caracter personal de a notifica Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea unor astfel de date in vedere inscrierii in Registrul Electronic de. Informare privind protecția datelor cu caracter personal Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Universitar de Urgenţă București este un operator de date. Datele de contact ale Spitalul Universitar de Urgenţă București sunt următoarele: Splaiul Independenţei, nr. 169, Sector 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental www.dreamsboutique.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu. Din dispoziţiile art. 4 alin. (12) GDPR, rezultă că, încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea Transmiterea datelor cu caracter personal, solicitate în cadrul ofertei online, se realizează necriptat prin Internet. Informaţiile confidenţiale nu trebuie transmise în acest mod. În legătură cu accesul la oferta online sunt salvate pe serverele www.pardoselicopii.ro date în scopuri de siguranţă şi statistice (de exemplu adresa IP.

Articolul 32. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal - Legea 133 privind protecția datelor cu caracter personal (1) Prezentul articol se aplică în cazul transmiterii către un alt stat, pe orice suport sau mijloc, a datelor cu caracter personal care constituie obiectul prelucrărilor sau care sînt colectate în scopul de a fi supuse prelucrării În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal ale copilului/copiilor meu(i) minor(i) în cadrul concursului - Turneul claselor a 8-a online organizat de Colegiul Școala Națională de Gaz. Data: Semnătura Prelucrarea datelor cu caracter personal (PDCP), inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin. Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Art. 9 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor prin mijloace de supraveghere video, inclusiv dezvăluirea acestora, este permisă cu acordul expres al reprezentantului legal sau în situaţiile prevăzute de art. 5 alin

datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintele Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce privește cerința ștergerii sau. datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo.furnizare@enel.com Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental JICO.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă. Transferul Datelor dvs. cu Caracter Personal. Păstrarea și prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, așa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea / transmiterea Datelor dvs. cu Caracter Personal și/sau stocarea lor către o destinație din afara țării dvs. de reședință

Introducere si informatii generale:GREEN XPC S.R.L, este operatorul acestui site. In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, GREEN XPC S.R.L Pr este necesară prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal, furnizate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru a fi utilizate exclusiv în scopuri legate de implementarea proiectului mai sus-menționat prin contractele subsecvente de prestări servicii nr. 48902/20.09.2018 că am fost informat cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal (Anexa 1) desfășurate în cadrul procedurilor de achiziţie/ vânzare /inchiriere organizate de către CEC BANK S.A. cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 11-13, sect. 3, cod 030022, înregistrată la ORCB. cu nr

PROIECT DECIZIE privind prelucrarea datelor cu caracter

 1. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A. are calitate de operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date
 2. privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Începând cu 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu
 3. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc în funcție de calitatea pe care o aveți în raport cu S.C. Antibiotice S.A.: 1. Investitori / Acționari / Reprezentanți ai unor persoane fizice sau juridice / Moștenitori ai acționarilor. 1) Datele ori categoriile de date cu caracter personal prelucrate de societate

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL a) Confirm ca am primit termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1) si am fost informat ca UNIQA prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in scopul prestarii de servici Protecția datelor cu caracter personal. Societatea Pro Training Digital SRL, cu sediul social în Arad, Str. Rozelor Arad, Romania, 310220, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/959/2009, având CUI 26045464, în calitate de Operator de date cu caracter personal (denumită în continuare. SC FAN Courier Express SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-urilor.

Protecția datelor în conformitate cu RGPD - Your Europ

 1. Datele cu caracter personal menționate în aceastănotăde informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvatăîn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați
 2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Banca pe baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si cu respectarea legislatiei in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar in scopul prevenirii spalarii.
 3. Curs Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, autorizat ANC - cod COR 242231 - Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Buzau, Targoviste experienta in lucrul cu datele cu caracter personal si dovedesc maxima responsabilitate si implicare in selectarea si transmiterea continuturilor cursului
 4. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental RomSped Cargo, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), precum și cu orice altă legislație.

Transmiterea fotografiilor copiilor și protecția datelor

Devino partener – Caretta

Protecția Datelor Cu Caracter Persona

Propuneri pentru o gestionare mai simplă a programelor de

Consecintele dezvaluirii datelor cu caracter personal

 1. a.
 2. 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 - aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018.
 3. Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra în realizarea celor de mai sus includ: 1. Date cu privire la Managementul Valorilor Clienților (precum date cu privire la servicii prestate de alți operatori, date privind loialitatea, de când sunteți clienți, specificul dvs. ca client, etc.) 2. Date de Identificare, 3
 4. Orizont Recruiting cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Orizont Recruiting, clienti, potentiali clienti.
 5. în cabinet, aceste obligații privind Protecția datelor cu caracter personal (DCP). b. Scopul și aplicabilitatea acestui Ghid Acest ghid se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților, în cursul acordării îngrijirilor medicale în asistența primară, în așa fel încât medicii de familie să-ș
 6. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP) a fost fondat în rezultatul adoptării Legii nr. 17 - XVI din 15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. La 14 aprilie 2012, legea a fost aprogată o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind.
 7. De asemenea, declar ca sunt de acord cu transmiterea datelor cu caracter personal ca tre alte entita t˘i, institut˘ii etc. î n vederea î ndeplinirii scopurilor ment˘ionate mai sus, conform Legii 677/2001 privind protect˘ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal s˘

Ce sancțiuni prevede legea pentru divulgarea datelor cu

FORMULAR CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Vă rugăm să consultați politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea exprimării în mod liber, expres şi explicit a consimţământului cu privire la prelucrarea de către POLICLINICA CCBR S.R.L. a datelor dumneavoastră personale Destinatarii datelor cu caracter personal sunt angajații subscrisei cu atribuții privind prelucrarea datelor, autorităţi publice centrale, autorități publice locale, instituții publice, banca nominalizată de către dumneavoastră. Menționăm că, transmiterea datelor se efectuează în condițiile prevăzute de lege, în scopuri. Legislația Aplicabilă cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal înseamnă Regulamentul (EU) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR); legile și regulamentele adoptate pentru implementarea GDPR și orice alte regulamente cu. Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este.

Politica de protecție a datelor cu caracter persona

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Dicție.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general. Protejarea datelor cu caracter personal furnizate de către client. Conform cerințelor Regulamentului European 2016/679 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, GRADINAMAX are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele.

6. Măsuri de securitate a datelor. Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date. Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Prezentul document contine informatiile esentiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul serviciilor si produselor oferite de www.nei.ro, atat pe platforma web cat si prin intermediul aplicatiilor de telefonie mobila (denumite in mod colectiv platforma). In sensul definitiei art. 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal In scopul desfasurarii activitatii sale BCNG proceseaza date cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate in conformitate cu Regulamentul european UE nr.679/2016 (GDPR). Conform cerintelor Regulamentului european UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor

Notă De Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter

Protecția datelor cu caracter personal - BIOCOM

Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cucaracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, art.17 GDPR) , în condițiile și din motivele prevăzute în Regulament GDPR - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Posted on 10/01/2021. 10/01/2021. by AltarAstral. Blogul ALTAR ASTRAL, www.altarastral.wordpress.com, este detinut si gestionat de catre SINIA DAVIDICA, Terapeut in Terapii Complementare, identificata cu CIF 41953829 si respecta intrutotul confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din 18.09.2021. ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE CURTEA DE APEL BACĂ 1 INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Prezenta Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal stabileste modul cum British American Tobacco (Romania) Trading S.R.L., cu sediul in Soseaua Bucuresti-Ploiesti (DN1) nr. 1A, Cladirea A (etaj 3) si Cladirea B2 (etajele 2-4), Bucuresti, CUI RO8808452, J40/7802/1996 (BA date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare

CCIAT organizează o nouă sesiune de instruire în domeniulPensiunea Bulevard - Ramnicu Valcea - Vâlcea Turistică

Prelucrarea datelor cu caracter personal - Club Sportiv

Transmiterea plângerilor către ANSPDCP. Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) nr.2016/679) stabileşte un set unic de reguli destinate protejării eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene Prelucrarea datelor cu caracter personal. S.C. MI-GO CONCEPT DESIGN S.R.L., în calitate de Operator de Date Personale, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de Utilizator/Client, în mod direct, prin mijloace mixe, în conformitate cu prezentul Termeni şi Condiţii, fiind operator scutit de la obligaţia de notificare pentru prelucrarea datelor în scopul furnizării de produse. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al SC SPORTPSY1 SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu. Dreptul la stergerea datelor sau Dreptul de a fi uitat - este dreptul Clientului de a obtine din partea societatii noastre stergerea datelor cu caracter personal de pe site, fara intârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligatia de a da curs cererii in cazul in care exista unul dintre motivele

Prelucrarea datelor cu caracter personal: e-UMFST

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. I. Informații generale Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC Targhet Plus SRL, cu sediul în Bacău, Cal. Moinesti, Nr.20 Bis, Romania, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter. transmiterea datelor cu caracter personal catre autoritati, in vederea indeplinirii obligatiilor legale care revin PayPoint, pentru diverse servicii, ca de exemplu prevenirea spalarii banilor si combaterea terorismului VI. Obținerea datelor Vom colecta datele cu caracter personal: (a) a) dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și să solicitați transmiterea acestor date către un alt operator

euro-wood-lacuri-si-vopsele-pentru-usi-si-ferestre-dinForest Retreat & Spa • Vâlcea TuristicăHotel Parc • Vâlcea Turisticămeniu-qr - Samsara

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul WWW.WORKANDTRAVELCLUB.RO. Acest site web este detinut si gestionat de catre Work and Travel Club identificata cu CUI 3001628 si inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/3671/2012 pentru care confidentialitatea datelor reprezinta o componenta esentiala Consultați secțiunea Transmiterea datelor cu caracter personal terților. 4.7.1.c Chestionare sau alte comunicări (de marketing) Ce presupune acest scop? Prelucrăm date cu caracter personal pentru a vă transmite chestionare, în cazul în care avem un interes legitim în prelucrarea acestor date Datele cu caracter personal menționate în aceastănotăde informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvatăîn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizaț Prelucrarea datelor cu caracter personal În calitate de operator de date cu caracter personal, SC KINGSTONE MANAGEMENT SRL prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar sau în posesia cărora intrăm în mod automat atunci când vizitați pagina noastră de Internet www.kingstonemanagement.ro. Ne preocupa siguranta datelor dvs personale, de aceea [ Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului menționat. Sunt de acord cu utilizarea imaginii mele din fotografii, materiale video și alte testimoniale în scopul promovării activităților și diseminării rezultatelor proiectului