Home

Actiuni scutite de taxa de timbru

Cererile şi acţiunile SCUTITE de la plata taxei de timbru

Totodată, sunt scutite de taxa judiciară de timbru orice alte acţiuni sau cereri pentru care se prevăd, prin legi speciale, asemenea scutiri (ex. cererile privind soluţionarea conflictelor de muncă). De menţionat că sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru şi cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva. (2) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute ori emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (1) din actul normativ menţionat sunt scutite de taxa judiciară de timbru. 24. Competenţa de a califica obiectul cauzei deduse judecăţii, şi implicit, modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru aferente litigiului, reprezintă, însă, atributul exclusiv al instanţei de judecată

Care sunt acțiunile pentru care nu plătești taxă de timbru

l) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru. (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute ori emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului. Prin decizia nr. 6198 din 2.11.2001, Curtea Supremă de Justiţie - Secţia comercială a reţinut că, potrivit art. 17 din Legea nr. 146/1997, sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru atât cererile şi acţiunile, cât şi căile de atac formulate de instituţiile publice, când au ca obiect venituri publice Chestiunea privind taxa de timbru a fost lămurită. Deși, aparent, din lecturarea conținutului art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 (dar și din practica instanțelor judecătorești), am putea considera ca fiind scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare (de exemplu: apel, recurs etc.

ART. 29. (1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare la: a) stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale; b) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de. Consideră scutirea operată şi în baza art. 16 1 din Legea nr. 146/1997, text în conformitate cu care sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului. Art. 18. - (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de catre instanta de judecata sau, dupa caz, de Ministerul Justitiei

l) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru. (2) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor. orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru. Ca si pana acum, vor fi scutite de la plata cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului, precum si cererile. Într-o altă opinie, s-a considerat că acţiunile introduse la instanţa de contencios administrativ şi fiscal de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar - care vizează masa credală - din categoria celor prevăzute de art.115 alin.1 din Legea nr.85/2014 sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru. În sprijinul. Față de această situație juridică, Consiliul Superior al Magistraturii s-a pronunțat în ședința din 4 mai 2017,plenul hotărând în unanimitate sesizarea ministrului Justiției cu propunere de modificare a OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în sensul în care acțiunile și cererile având ca obiect despăgubiri.

DECIZIE 277 10/05/2016 - Portal Legislativ - Pagina de star

De asemenea, se reține că procedând la anularea ca netimbrat apelul pârâtei, ulterior momentului deschiderii împotriva acesteia a procedurii insolvenței, instanța de prim control judiciar, sancționând partea pentru că nu s-a conformat dispoziției de achitare a plății taxei de timbru cu a cărei mențiune a fost citată, a. Taxa judiciară de timbru în cazul acţiunilor civile referitoare la 23 gen/tip de acţiuni dispoziţiile art. 1 alin.(3), art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, precum şi cele ale art. 6 din CEDO vor permite accesul efectiv la justiţie fără îndeplinirea unei obligaţii prealabile din partea justiţiabilului - respectiv plata unei taxe judiciare de timbru Neconstituționalitatea unor dispoziții privind taxe judiciare de timbru care exclud de la scutire acţiunile în răspundere civilă delictuală formulate pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care nu mai constituie infracțiuneDecizia Curții Constituționale nr. 387 din 27 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din.

i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul cuprins: Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și. Taxe judiciare de timbru.Actiuni ce au ca obiect venituri publice.Gresita anulare pentru netimbrare.Consecinte. Conform art. 17 din Legea nr. 146/1997 si art. 26 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 246/1997 aprobate prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 760/1999, cererile si actiunile, precum si caile de atac formulate de institutii publice/de interes public, indiferent. ORDONANTA DE URGENTA nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013 si prevede urmatoarele reguli in ceea ce priveste scutirea de la plata taxei judiciare de timbru: ART. 29 (1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile [ Scutire taxă timbru acţiune în revendicare imobiliară( art. 15, lit. r, Legea nr. 146/1997) Prin sentinţa civilă nr.6294/2007 a Judecătoriei Brăila s-a anulat ca netimbrată cererea formulată de G.A. împotriva Consiliului Local B., Municipiul B., prin primar, SC R B., N.V., prin moştenitori şi D.S.P. -B

Sunt scutite de taxa judiciara de timbru actiunile si cererile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice, indiferent de. - orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru. Facilitati pentru firme. Si persoanele juridice pot beneficia de reduceri si amanari la plata taxei judiciare. Potrivit OUG 80/2013, persoanele juridice vor beneficia de ajutor in urmatoarele situatii Reglementarea taxelor judiciare de timbru prevede şi situaţiile în care se aplică scutirea de la plata acestora. Detaliile acestor reguli se regăsesc în OG 80/2013, publicată în Monitorul Oficial din 29 iunie 2013. Vă prezentăm în continuare prevederi din această ordonanţă, aplicabile din 2014. La articolul 29, se arată că sunt scutite de la plata [ Potrivit art. 29 alin. 1 lit. i) din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (respectiv art. 15 lit. o) din Legea nr.146/1997 republicată, aplicabilă încă), acţiunile şi cererile referitoare la despăgubirile civile pentru prejudicii materiale şi morale decurgând din cauze penale sunt scutite de taxa de timbru Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata. Avand in vedere ca actiunea prin care se cere recuperarea unui prejudiciu este, de regula, o actiune evaluabila in bani, plata taxei judiciare de timbru se va stabili in functie de valoarea pretentiei deduse judecatii, in conditiile art. 3 alin

Articol Publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor nr. 1/2015. Autor: Avocat Stefan ROSU, Baroul Tulcea Sunt scutite de taxa judiciara de timbru actiunile si cererile, inclusiv caile de atac, formulate, potrivit legii, de un numar limitat de institutii publice, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cind au ca obiect. Procese scutite de la plata taxei judiciare de timbru! 01 oct. 2013. Iulia Blaja. Taxa judiciara de timbru. Potrivit prevederilor OUG nr.80/2013, sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile referitoare la: a) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale. Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, sunt scutite de taxe judiciare de timbru urmatoarele actiuni si cereri: Conform art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la: a) incheierea. Deci pentru orice vătămări, fizice sau psihice, și pentru orice cuantum al pretențiilor, taxa judiciară de timbru aferentă acestor acțiuni va fi 100 de lei. În apel, taxa de timbru pentru astfel de acțiuni/cereri va fi de 50 de lei. Este cert că prin această modificare va crește suma solicitată de victime cu titlu de daune Taxa de timbru pentru acțiunile civile ce decurg din dosare penale. Prin articolul de față vom supune analizei timbrarea acțiunilor civile pentru despăgubirile civile ce decurg dintr-o cauză penală, fiind formulate pe cale separată. Sediul materiei cu privire la aceasta insistuție juridică se găsește la articolul 29 alin. 1 lit

Taxele de timbru. Ghid complet: când se plătesc, unde şi care sunt tarifele. Taxele judiciare de timbru au fost modificate în luna iunie a anului 2013, printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului, fiind majorate chiar şi cu 15-20%, în unele cazuri, în alte cazuri acestea fiind majorate de mai multe ori - orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru - cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute ori emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 Ce reprezintă taxa de timbru. Taxele judiciare de timbru, în cea mai simplă accepţiune, reprezintă plata efectuată de către orice persoană fizică sau juridică, interesată în rezolvarea pe calea justiţiei a problemelor de natură juridică, plată făcută statului pentru serviciile prestate prin intermediul instanţelor de judecată taxa de 100 lei. rerea de revizuire se taxeazä cu 100 lei pentru fiecare revizuire invocat. — Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile în bani, celor scutite de Plata taxei judiciare de timbru potrivit axeazã cu 20 lei. — Dacä legea nu prevede altfel, este scutitä de la judiciare de timbru orice cerere pentru exercitare

OUG nr. 80/2013 - taxele judiciare de timbr

 1. Art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 reglementează cu caracter general scutirea de plata taxei judiciare de timbru a oricărei cereri pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii judecătoreşti prin care a fost soluţionată o acţiune sau cerere scutită de taxa judiciară de timbru, însă doar dacă.
 2. - orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru. Facilitati pentru firme. Si persoanele juridice pot beneficia de reduceri si amanari la plata taxei judiciare. Potrivit OUG 80/2013, persoanele juridice vor beneficia de ajutor in urmatoarele situatii
 3. IMPORTANT: contestatiile impotriva amenzilor (plangerile contraventionale) care pana acum erau scutite de taxa de timbru, se taxeaza acum cu 20 lei. Procedura somatiei de plata , care era reglementate de OUG 119/2007 si OG nr. 5/2001, acum este inlocuita de Titlul IX, Cartea VI din Noul Cod de procedura civila si se taxeaza cu 200 de lei (fata.
 4. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în măsura în care sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile referitoare la despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând dintr-o cauză penală în condiţiile în care.

Taxa judiciară de timbru se plăteşte anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege, iar dovada achitării acesteia (chitanţa) trebuie să fie ataşată, în original, la cerere. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii. De precizat, însă, că sancţiunea anulării nu se. Pe de altă parte, potrivit art.17 din Legea nr.146/1997 modificată sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul.

Care sunt actiunile pentru care nu platesti taxa de timbr

 1. Conform art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la: a) incheierea, executarea si incetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturi de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand di
 2. Taxa judiciară de timbru în cazul acţiunilor civile referitoare la stabilirea şi acordarea daunelor morale. De Bogdan Ionescu. 10 apr. 2015 (3 votes, average: 5,00 out of 5) You need to be a registered member to rate this post. Vizualizari: 2576. Despre
 3. Ce este taxa de timbru - Articolul 5. f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia - 3% din valoarea masei partajabile. (2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei.
 4. - cererea de revizuire - 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat. - acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv invocat. Orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 lei
 5. Discutia porneste de la faptul ca art. 15 lit. o din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru - vechea reglementare, respectiv art. 29 alin. 1 lit. i din OUG 80/2013 din actuala reglementare, stabilesc o exceptie de la obligatia de a plati taxa judiciara de timbru - sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si.
 6. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a constatat ca, prin incheierea de sedinta din data de 25.01.2012 Tribunalul Timis a pus in vedere reclamantilor sa plateasca o taxa judiciara de timbru in cuantum de cate 10.144,48 lei. Taxa judiciara de timbru a fost achitata de ambii reclamanti in data de 06.03.2012

Video: Taxe judiciare de timbru

Cine beneficiază de scutire de la plata taxei de timbr

 1. Navigheaza > Home / Jurisprudenta / Taxa judiciara de timbru nu se plateste în actiunile si cererile referitoare la cauze penale, inclusiv despagubirile civile pentru daunele morale si materiale decurgând din acestea - art.15 lit.o din Legea nr.146/1997
 2. Într-o prima categorie de scutiri se înscriu cererile pentru exercitarea unei cai de atac, ordinare si extraordinare, împotriva hotarârii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita, potrivit legii, de taxa judiciara de timbru. Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv.
 3. Taxa de timbru: Actiune avand ca obiect anulare raport de evaluare a performantelor profesionale. Scutirea de plata taxei judiciare de timbru., Decizie nr. 1078 din data de 16.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucurest
 4. Categorii de actiuni scutite de taxa de timbru; Taxa de timbru pentru opozitia la executare se calculeaza la fel ca in cazul contestatiei la executare silita; Taxa de timbru pentru romanii cu venituri sub 1000 de lei, redusa cu 20%; CE considera ca taxa de timbru împiedica accesul liber la justiti

Taxa de timbru: Actiune in revendicarea unui teren reconstituit in baza Legii nr. 10/2001. Exonerare de la plata taxei de timbru, Decizie nr. 183/R/2010 din data de 28.01.2010, pronuntata de Curtea de Apel Clu (3) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru. In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani. 50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai putin de 100 lei. pentru cererile neevaluabile in bani

Care sunt actiunile pentru care nu platesti taxa de timbru

ART. 7 Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele: a) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei 39 b) pentru cererea de divort intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei Decizia nr. 373 din 4 februarie 2003, Sectia civila, Inalta Curte de Casatie si Justitie In cazul dat, pentru o astfel de actiune, inregistrata inainte de intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001, se datoreaza taxa judiciara de timbru, nefiind aplicabil art.15 lit.r din Legea nr.146/1997 si art.51 din Legea nr.10/2001

Sesizarea de catre Curtea de Apel Bucuresti a Inaltei Curti de Casatie cu pronuntarea unei hotarari in dezlegarea unei probleme de drept Aceasta dezlegare a fost data in contextul in care intr-un dosar avand ca obiect reexaminare taxa timbru apelanta invoca faptul ca aceasta este scutita de obligatia de a plati taxa de timbru in apel, invocand dispozitiile art. 28 din OUG nr. 80/2013 care nu. Cauzele prevazute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar. [ 1 adnotare ] Art. 271 . [celeritatea] (1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă. (2) Termenele. 9.5. Stabilirea taxei judiciare de timbru în acţiunile având ca obiect principal radierea unui autoturism. Potrivit art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013, orice alte acţiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu 20 de lei Imprimat la cererea si sub controlul Ministerului Justitiei, timbrul judiciar se aplica cauzelor in care se plateste taxa de timbru. Nu se plateste la acele actiuni ce sunt scutite de plata taxei de timbru. Veniturile incasate din plata acestor taxe sunt folosite pentru functionarea mai buna a instantelor de judecata, achizitionarea de lucrari.

Fostii detinuti politici si persecutati de regimul comunist care au introdus sau urmeaza sa deschida actiuni in instante referitoare la drepturile si interesele lor legitime vor fi scutite de taxa de timbru, a stabilit Guvernul. De aceasta taxa sunt scutite si actiunile pentru exercitarea cailor de atac. Decizia Guvernului are scopul de a. Taxa de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala ar putea fi eliminata. Contribuabilii ar putea scapa de plata taxei extrajudiciare de timbru pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, Noul Cod de procedura fiscala eliminand aceasta obligativitate, se mentioneaza intr-un comunicat al Ministerului Finantelor (MFP), remis ieri redactiei In acel moment la inmatriculare autorurismul a fost scutit prin lege (OG. nr 117/ 29 dec.2009) de taxa de poluare, fiind nou si avand o capacitatea ciclidrica de 1595 cm3. Ieri am finalizat leasingul si surpiza surprizelor, pentru transferul de proprietate sunt nevoit sa platesc taxa de mediu de 860 euro, tocmai pentru ca la achzitie nu am. Art. 161. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute sau emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare. Art. 17

ICCJ. Decizia nr. 5767/2013. Civil. Fond funciar ..

taxa fixa de 19 lei pentru partajul succesoral; o taxa de timbru de 3% din valoarea masei succesorale. Evaluarea bunurilor o va face reclamantul (cel care achita si taxa de timbru). E vorba de o evaluare provizorie, necesara doar pentru stabilirea taxei de timbru. Nu este vorba de valoarea finala la care vor fi retinute bunurile in masa. Categorii de actiuni scutite de taxa de timbru. Textul art. 17 din Legea nr. 146/1997 modificata si completata, prevede ca scutirea de la taxa judiciara de timbru, cum de altfel rezulta si din art. 26 al. 2 si 3 din Ord.760/1999 al M.J., este pentru doua categorii de institutii publice, respectiv o categorie formata din enumerarea limitativa.

Dacă se solicită anularea a două acte administrative, taxa de timbru se plătește pentru fiecare capăt de cerere. Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile și acțiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deptutaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, intrata in vigoare la data de 29 iunie 2013, prevede ca va fi scutita de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac, ordinare si extraordinare, impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost solutionata o actiune sau cerere scutita, potrivit legii, de taxa judiciara de timbru s) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru. Art. 25 Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de prefect sau de primar pentru anularea actelor juridice facute sau emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului. Timbrul judiciar e aplicat in toate cazurile pentru care se percep taxe judiciare de timbru. Valoarea timbrului judiciar difera in functie de tipul actului. Astfel, daca este vorba de o actiune de fond (prima instanta), timbrul judiciar este de 3.000 lei. Pentru apel sau recurs se aplica timbru de 1.500 lei

Pentru formularea contestatiei in anulare se datoreaza taxa de 100 lei.Cererea de revizuire se taxeaza cu 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat. Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data comunicarii taxei datorate Noua ordonanta supune taxei de timbru o serie de actiuni anterior scutite de aceasta obligatie. Astfel: - actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice ce se vor taxa cu 100 lei - Sunt, de asemenea, scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, când au ca obiect venituri publice. Art. 18 12 thoughts on CSM propune masuri pentru descurajarea procesomanilor Sunteti de acord sa platiti o taxa pentru a contesta in instanta amenzile auto? maxu08 20 octombrie 2011 at 00:00. sunt foarte putine actiuni scutite de taxa de timbru. pe de alta parte, Romania are deja o problema cu taxele de timbru in sensul ca acestea deja au devenit o piedica in calea liberului acces la justitie l) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru. Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute ori emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului.

(2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1). (4)Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5. Spre deosebire de produsele de bază din care acestea sunt uneori derivate, atât CFD-urile, cât și pariurile difuzate sunt scutite de taxa de timbru de 5% din Regatul Unit. O altă caracteristică a ambelor este că pot fi tranzacționate pe margini, de obicei de la 10% la 20% din suma totală de controlat Recuperare timbru de mediu. Avocat Ciprian Lisita. Utile. 23 noiembrie 2016. Printr-o hotarare pronuntata in data de 09.06.2016, in Cauza Vasile Budisan impotriva Administratiei Judetene a Finantelor Publice Cluj, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a declarat ilegal timbrul de mediu achitat pentru inmatricularea autovehiculelor

Lege privind taxele de judiciare de timbr

 1. at, urmand sa fie introdusa si obligativitatea achitarii taxelor de timbru pentru unele categorii de cereri care in prezent sunt scutite.
 2. Definitie Timbru judiciar: Obligatie ce revine celor care se adreseaza organelor de justitie, in anumite cauze, de a plati o taxa de timbru, suplimentara. Veniturile ce se incaseaza din plata acestei taxe se folosesc pentru o mai buna functionare a instantelor de judecata, achizitionarea de lucrari de specialitate, acordarea de stimulente etc. Timbrul judiciar se aplica cauzelor in care se.
 3. 1, 3 din Legea nr. 147/1996, a admis excepţia, anulând ca netimbrată cererea de chemare în judecată întrucât reclamanta - deşi citată la sediul social, cu menţiunea de a depune taxa judiciară de timbru în sumă de 8 lei (4 lei + 4 lei) şi timbrul judiciar în valoare de 0,3 lei, nu s-a conformat acestei obligaţii procedurale
 4. Trebuie precizat ca la aceasta taxa se adauga si o taxa de timbru modica de 20 lei, stabilita de lege pentru incuviintarea unui acord de mediere in instanta. Cuantumul taxei este valabil indiferent de momentul depunerii cererii ( inainte sau dupa inceperea unui proces) . Ordonanta de urgenta 80/2013 privind taxele judiciare de timbru Articolul 11
 5. Taxa auto, indiferent de denumire (taxa de poluare, taxa de prima inmatriculare sau timbru), este o creanta fiscala (dreptul la restituirea taxei - n.red.) si poate fi intentata o actiune pentru recuperarea ei in termenul de prescriptie de maximum 5 ani de la data platii, a conchis avocatul Cristian Deca. Precizari
 6. DECIZIA nr. 387/2015 - CCR a constatat ca dispozitiile art. 29 alin. (1) lit. i) din O.u.G. nr. 80/2013 sunt constitutionale in masura in care sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile referitoare la despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand dintr-o cauza penala in conditiile in care fapta cauzatoare de prejudiciu, la momentul.
 7. Astfel, unele instante au apreciat ca astfel de actiuni sunt scutite de taxa judiciara de timbru (sens in care pot fi mentionate, exemplificativ, Decizia civila nr. 4.097/2008 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Decizia civila nr. 1.223/2009 a Curtii de apel Bacau, Decizia civila nr. 3.230/2009 a Curtii de apel Craiova) si, in acelasi timp.

Ce fel de actiuni vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru? In schimb, nu vor mai fi scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte. Mai precis, acest tip de cerere va fi taxat, conform noilor dispozitii, cu 20 de lei.. Aceasta situatie este datorata in mare parte faptului ca exista prin lege posibilitatea formularii de actiuni, cereri, revendicari, samd, care sunt scutite de taxa de timbru si in cazul in care se propunta solutii judecatoresti partea in culpa nu va putea fi obligata sa achite nici macar hartia folosita pentru citatii, continua initiatorul legii Carnetul ATA este valabil o perioada de 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, la cererea beneficiarului, pentru alte 12 luni, dar nu mai mult de o singura data. Pentru eliberarea unui carnet ATA este necesara o cerere care sa contina si urmatoarele elemente: • o lista in limbile romana si engleza cu produsele cuprinse pe. Dupa o amanuntita cercetare, s-a ajuns la concluzia ca, in fond, problema ar fi generata chiar de numele si aplicarea legii 9/2012, in asa fel incat in 4 martie 2013 a fost publicata in monitorul oficial noua lege a taxei de poluare, supranumita si taxa pe timbrul de mediu, care parea sa rezolve pe deplin problema si sa inchida orice actiune in.

Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei. ART. 17^2. Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru dizolvarea societatilor comerciale si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului. ART. 1 Cheltuieli de judecata pe calea unei actiuni separate - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila: art. 453. Cheltuieli de judecata. Recuperarea lor pe calea unei actiuni separate reprezinta un drept recunoscut reclamantului, care nu poate fi prezumat de plano ca exercita un abuz procesual manifestandu-se in acest sens I nţelegem să prezentăm o nouă hotărâre judecătorească din seria celor recent pronunţate, prin care anumite instanţe naţionale au constatat deja caracterul nelegal şi al timbrului de mediu (taxa auto 2013 - s.n.) reglementat de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule[1], fără a aştepta o eventuală hotarărâre preliminară a CJUE pronunţată într Nici taxa auto in vigoare acum, timbrul de mediu, nu a scapat de controverse. Si noul timbru de mediu poate fi atacat in instanta de judecata deoarece incalca normele legale privitoare la dreptul la proprietate, drept garantat de Constitutie si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, a mentionat acum cateva luni, pentru AvocatNet.ro.

j) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, potrivit carora sunt scutite de taxa de timbru actinunile si cererile referitoare la () protectia consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva agentilor economici care au prejudiciat drepturile. In ceea priveste introducerea actiunii, aceasta se face tot dupa 30 zile de la momentul trimiterii plangerii preabile insotita de aceasta data de o taxa judiciara de timbru de 50 lei. Inconvenientul in ceea ce priveste aceste litgii apare in ceea ce priveste dreptul de circulatie pe durata litigiului, drept pe care nu il aveti in vedere ca pana.

OUG 80/2013 privind taxele de timbru în procedurile judiciar

 1. istrativ . Fiind o procedura contencioasa, actul de impunere impreuna cu dovada platii taxei, se ataca la instanta de contencios ad
 2. TAXE DE TIMBRU PENTRU ACTIVITATEA NOTARIALA. NIVELURILE STABILITE. PT. ANUL 2004 conform H.C.L.203/2003-lei-NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2005 - lei - MAJORARE *) 1. Autentificarea actelor intre vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de.
 3. Sistemul taxei judiciare de timbru a fost modificat substantial in vara anului 2013, printre schimbari numarandu-se introducerea taxei judiciare de timbru pentru cereri care in trecut au fost scutite de la plata, dar si stabilirea unor tarife mult mai mari fata de cele practicate in cazul anumitor actiuni
 4. (1) sunt scutite de taxa de timbru. Finantele Publice s-au trezit, la scurt timp de la intrarea in vigoare a legii, ca nu au bani pentru a-i despagubi pe condamnatii politic, asa ca au inceput sa ridice exceptii de neconstitutionalitate in instante, care au fost admise in 2010 de Curtea Constitutionala, printre altele si pe motiv ca nu a.
 5. tului, domiciliu de pe teritoriul României şi despre instanţa care are în aria de competenţă teritorială jurisdicţie asupra respectivului domiciliu/sediu; este important să nu se confunde (18) În litigiile de muncă şi de asigurări sociale cererile sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi timbru ju
 6. bani, taxa judiciara de timbru datorata se va calcula in functie de cuantumul debitului solicitat, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. 2.2. Intr-o alta opinie, aceste cereri au fost socotite scutite de la plata taxelor judiciare de timbru, retinandu-se existent

Cererile si actiunile scutite de la plata taxei judiciare

Ajutor Archives - Tractari auto - 0723 777 707

Nouă taxă de timbru pentru acțiunile vizând prejudicii

Taxa de timbru dosar 3364/110/2016Calculator taxa de timbru – Cabinet de Avocatură IRINELConturi Taxe de Timbru BucurestiChitanța reprezentând taxa de timbru are natura unui titluOpel Astra H inmatriculat Taxa 0, 3